Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

TIN TỨC

Trang chủCộng Đồng 》Hướng Dẫn Môn Phái Nga My

Hướng Dẫn Môn Phái Nga My

Ngày 12/25/2023 3:36:00 PM

Kính chào quý võ lâm bằng hữu,

 

Nhằm giúp võ lâm cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Nga Mi phái, NPH FGSTUDIO xin giới thiệu tất cả các kỹ năng chiêu thức về môn phái này để chia sẻ cùng quý võ lâm bằng hữu.

(Lưu ý: tất cả các kỹ năng trong bài viết đều ở tâm pháp 1 và được dịch sát với bản kỹ năng gốc).

 

 

Nga My là phái nội công, chuyên đánh thuộc tính Băng và Huyền.

 

Thú cưỡi môn phái:


-
Thanh Phụng: Yêu cầu cấp sử dụng 40, tăng tốc di chuyển 40%.

 

 

- Hồng Bạch Phụng: Yêu cầu cấp sử dụng 60, tăng tốc di chuyển 70%.

 Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:


Thất Minh (mù): chạy tán loạn, không thể kiểm soát được, đồng thời không sử dụng được kỹ năng.


Cương Ngạnh (đông cứng): giảm tốc độ di chuyển, tăng thời gian hồi phục kỹ năng (delay).


Hư Nhược: giảm giới hạn máu và khí.


Trạng thái có thể phá giải: Định Thân và Vây Khốn.

Thần Nữ Quyền Pháp - Nga My Bí Kíp Đệ Nhất Quyển- Điêu Thuyền Bái Nguyệt: kỹ năng công kích cơ bản của Nga My phái, phạm vi tấn công 0-15m, tăng nội công 58 điểm (Nội công sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Chiêu Quân Xuất Tắc: thời gian hồi 15 giây, trong phạm vi 6m từ mục tiêu đã chọn, có 6 mục tiêu chịu sự ảnh hưởng của kỹ năng này, tất cả kỹ năng của Nga My lên mục tiêu tăng 30% sát thương, kéo dài trong 60 giây (trên đầu mục tiêu sẽ xuất hiện dấu hiệu hình thanh kiếm khi bị ảnh hưởng của skill này) (Tỉ lệ % sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Tọa Hoài Bất Loạn: tăng 5 điểm trí lực cho mục tiêu, kéo dài trong 20 phút (Trí lực và thời gian duy trì sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 

 

Thần Hữu Kinh - Nga My Bí Kíp Đệ Nhị Quyển


 

- Tây Tử Bồng Tâm: thời gian hồi 30 giây, vận khí 3 giây để thi triển, phạm vi tấn công 0-15m, tăng băng công 441 điểm (Băng công sẽ tăng theo cấp tâm pháp).


- Kim Đỉnh Miên Chưởng: thời gian hồi 45 giây, phạm vi tấn công 0-15m, kỹ năng khi thi triển duy trì trong 13 giây, mỗi 2 giây sẽ gây sát thương một lần, tăng nội công 1392 điểm. Đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái cương ngạnh (đông cứng), tốc độ di chuyển giảm 30% (Nội công sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Nguyệt Lạc Tây Sơn: thời gian hồi 60 giây, trong phạm vi 7m khiến mục tiêu xung quanh rơi vào trạng thái thất minh (mù), kèo dài trong 3 giây (Thời gian duy trì sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 

 

- Phật Quang Phổ Chiếu: Vận khí 3 giây để thi triển, trong phạm vi 7m, hồi phục 40 điểm máu cho 12 mục tiêu trong tổ đội (bao gồm cả người chơi và pet) (Huyết hồi phục sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


Tẩy Tủy Kinh - Nga My Bí Kíp Đệ Tam Quyển- Xung Hư Dưỡng Khí: Vận khí 3 giây để thi triển, cự ly thi triển 0-15m, hồi phục 589 điểm máu cho mục tiêu (Huyết hồi phục sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Cải Tử Hoàn Sinh: vận khí 10 giây để thi triển, phạm vi tác dụng 0-3m, hồi sinh cho một mục tiêu. Sau khi hồi sinh, mục tiêu sẽ được hồi phục 10% lượng máu và khí.

 


- Diên Niên Ích Thọ:
 thời gian hồi 60 giây, vận khí 3 giây để thi triển, tạo ra trạng thái bảo vệ với 300 điểm hộ thể cho bản thân. Tất cả sát thương khi đánh vào bản thân sẽ bị hấp thu cho đến khi hết 300 điểm hộ thể. Nếu sát thương có chỉ số cao hơn điểm hộ thể, trạng thái bảo vệ sẽ biến mất (Điểm khiên hộ thể sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Kim Châm Độ Kiếp (Yếu Quyết thất truyền): thời gian hồi 60 giây, hồi phục 335 điểm máu cho mục tiêu (Huyết hồi phục sẽ tăng theo cấp tâm pháp).
Yếu Quyết thất truyền có thể nhận trong phó bản Ác Bá.

 Thục Nữ Kiếm Pháp - Nga My Bí Kíp Đệ Tứ Quyển- Yểu Điệu Thục Nữ: kỹ năng bị động, tăng thêm 50% nội thủ cơ bản của trang bị (Tỉ lệ % sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Hồi Thiên Thuật: liên tục hồi máu cho bản thân trong 12 giây, mỗi 2 giây hồi phục 40 điểm máu (Huyết hồi phục sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Tuyệt Kiếm Thứcthời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển. Đưa bản thân bước vào trạng thái phòng ngự của Nga My phái, giảm thời gian vận khí của skill Xung Hư Dưỡng Khí đi 2 giây.

 


- Hộ Tâm Quyết: 
Yêu cầu trạng thái Tuyệt Kiếm Thức, thời gian hồi 60 giây, hồi phục 48 điểm khí (Khi hồi phục sẽ tăng theo cấp tâm pháp).
Quân Tử Kiếm Pháp - Nga My Bí Kíp Đệ Ngũ Quyển- Quân Tử Hảo Cầu: kỹ năng bị động, tăng thêm 50% hiệu quả tấn công của vũ khí kiếm, song kiếm (Tỉ lệ % sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Chướng Nhãn Pháp: thời gian hồi 20 giây, phạm vi tấn công 0-15m, tăng 2247 điểm nội công, đồng thời có 10% xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái thất minh (mù), kéo dài trong 3 giây (Nội công và xác suất sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Diệt Kiếm Thứcthời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển. Đưa bản thân bước vào trạng thái tấn công của Nga My phái, có 30% xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái hư nhược, giảm 10% giới hạn tối đa huyết và khí, kéo dài trong 30 giây (Tỉ lệ % giới hạn huyết khí sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Trảm Tình Quyết:
Yêu cầu trạng thái Diệt Kiếm Thức, thời gian hồi 120 giây, giảm 50% thời gian vận khí của Tây Tử Bồng Tâm, kéo dài trong 60 giây.
Ảm Nhiên Biệt Ly Chưởng - Nga My Bí Kíp Đệ Lục Quyển- Đà Nê Đới Thủy: thời gian hồi 25 giây, phạm vi tấn công 0-15m, gây 216 điểm sát thương trực tiếp. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 50% điểm nộ khí của bản thân (Sát thương trực tiếp sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Hành Thi Tẩu Nhục: thời gian hồi 25 giây, hóa giải trạng thái định thân và vây khốn, đồng thời miễn địch với hiệu ứng định thân và vây khốn trong 10 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 50% điểm nộ khí của bản thân
(Không có tác dụng nếu tâm pháp đối phương cao hơn).

 


- Ngai Nhược Mộc Kê: 
Hóa giải toàn bộ trạng thái khống chế và đưa bản thân bước vào trạng thái miễn dịch với tất cả sát thương, đồng thời cũng không thể sử dụng kỹ năng, trạng thái kéo dài trong 10 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 100% điểm nộ khí của bản thân (Không tác dụng với hiệu ứng có tâm pháp cao hơn).Bí Tịch Cửu Âm Thiên Thư- Cửu Âm Thần Trảo: thời gian hồi 5 phút, phạm vi tân công 0-15m, gây 382 điểm sát thương trực tiếp, đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái mất máu liên tục, mỗi giây mất 58 điểm máu, kéo dài trong 30 giây (Sát thương trực tiếp và mất máu liên tục sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Thanh Tâm Phổ Thiện Chú: phạm vi tác dụng 0-15m, vận khí 1 giây để thi triển, hồi phục 2% máu cho mục tiêu (Tỉ lệ % hồi máu sẽ tăng theo cấp tâm pháp).


 

-Cửu Âm Độc Long Công: kỹ năng hỗ trợ, tiêu hao 5 điểm khí, phạm vi 0-15m, thời gian duy trì 20 phút. Tăng sát thương cho kỹ năng gây ra bởi phái Nga My; 1%.

 

 

 


Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về môn phái Nga My.

---------------------