Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

TIN TỨC

Trang chủCộng Đồng 》Cập Nhật Đại Tẩy Tủy Đan

Cập Nhật Đại Tẩy Tủy Đan

Ngày 1/31/2024 3:26:52 PM

Từ ngày 31/1/2024 Bổn Môn chính thức cập nhật tính năng Đại Tẩy Tủy Đan, những bằng hữu đã cộng điểm tiềm năng chưa được như ý muốn, hoặc muốn trải nghiệm một cách chơi mới với những chỉ số mới. Có thể sử dụng vật phẩm Đại Tẩy Tủy Đan được bán trên Cửa Hàng Nguyên Bảo.

 

 

Khi có vật phẩm Bằng hữu chọn sử dụng, sau khi sử dụng sẽ lập tức hoàn lại tất cả điểm tiềm năng, bằng hữu có thể cộng lại điểm và các thuộc tính mà mình cần