Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

TIN TỨC

Trang chủCộng Đồng 》Cập Nhật Chỉnh Sửa Kỹ Năng Thức Phá và Cao Thức Phá

Cập Nhật Chỉnh Sửa Kỹ Năng Thức Phá và Cao Thức Phá

Ngày 3/3/2024 2:07:14 PM

 

Sau khi tiếp nhận rất nhiều ý kiến trái chiều từ những người chơi, bổn môn đã quyết định chỉnh sửa lại tác dụng của 2 kỹ năng Thức Phá và Cao Thức Phá như sau:

Từ 06:00 ngày 04/03/2024 sẽ cập nhật trân thú có ngộ tính 10 có thể thăng cấp cao hơn người chơi 10 cấp độ.

Các trường hợp kỹ năng tàn hình có cấp độ 2, 3, cần trân thú có cấp độ cao hơn mục tiêu 10 cấp độ mới có thể nhìn thấy (Loại bỏ cách tính Tâm Pháp).

Kỹ năng Thức Phá:

Kỹ năng Cao Thức Phá:

·         Tàn hình sơ cấp (cấp 1) Ẩn Độn Sơ Cấp, khi có trân thú ép kỹ năng thức phá hay cao thức phá đều sẽ có thể nhìn thấy được không ảnh hưởng bởi cấp độ nhân vật hay cấp độ trân thú.

 

 

·         Thập Diện Mai PhụcLiễu Ám Hoa Minh (cấp 2) Khi trân thú có kỹ năng Thức Phá và cấp độ trân thú cao hơn cấp độ nhân vật 10 cấp độ sẽ có thể nhìn thấy.

 

 

 

·         Kim Thiền Thoát Xác (cấp 3) Khi trân thú có kỹ năng Cao Thức Phá và cấp độ trân thú cao hơn cấp độ nhân vật 10 cấp độ sẽ có thể nhìn thấy.

 

 

·         Đạp Tuyết Vô Ngấn (cấp 4) sẽ không có cách nào hay kỹ năng nào có thể phát hiện ra được.

 

 

Lưu ý: Tất cả tính theo cấp độ của trân thú và cấp độ người chơi, không tính theo tâm pháp.