Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

TIN TỨC

Trang chủCộng Đồng 》Cập Nhật Trân Thú Đồng Tâm Uyên Ương và Ngũ Sắc Thần Ngưu

Cập Nhật Trân Thú Đồng Tâm Uyên Ương và Ngũ Sắc Thần Ngưu

Ngày 4/1/2024 9:43:57 AM

Thần Long Mobile chính thức cập nhật từ 06:00 ngày 01/04/2024. Hai trân thú mới đó là Đồng Tâm Uyên Ương (trân thú Nội) và Ngũ Sắc Thần Ngưu (trân thú Ngoại) có 2 cấp độ là 65 và 75. Để sở hữu được trân thú các bằng hữu vui long đọc hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Muốn có được vật phẩm đổi trân thú 65 bằng hữu có thể tham gia các hoạt động sau:

Mảng Đồng Tâm Uyên Ương 65 và Mảng Ngũ Sắc Thần Ngưu 65. Với số lượng 5000 vật phẩm sẽ có thể đến gặp NPC Củng Thái Vân (170,198) tại Đại Lý để đổi trân thú.

-          Ác Tặc Tạo Phản

-          Đánh Lén Môn Phái

-          Lâu Lan Tầm Bảo

-          Trân Long Kỳ Cuộc

-          Nhiệm Vụ Q Tô Châu

 

 

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a phone

Description automatically generated

A screenshot of a phone

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Mảng Đồng Tâm Uyên Ương 75 và Mảng Ngũ Sắc Thần Ngưu 75, với vật phẩm này chỉ có thể nhận được khi tiêu diệt quái trên bản đồ Liên Sever. Với số lượng 1000 vật phẩm sẽ có thể đến gặp NPC Củng Thái Vân tại Đại Lý để đổi trân thú.

 

A screenshot of a phone

Description automatically generated

A screenshot of a phone

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

A screenshot of a phone

Description automatically generated

A screenshot of a phone

Description automatically generated

A screenshot of a video game

Description automatically generated

A video game screen with two birds

Description automatically generated

A screenshot of a video game

Description automatically generated