Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

TIN TỨC

Trang chủCộng Đồng 》Cập Nhật Boss 85

Cập Nhật Boss 85

Ngày 4/6/2024 10:14:04 AM

Cập Nhật Boss Đồng Tâm Uyên Ương , Ngũ Sắc Thần Ngưu, Băng Điêu Long

 

Chính thức cập nhật từ 06:00 ngày 06/04/2024. Trên toàn bộ máy chủ, bằng hữu có thể tham gia sự kiện sinh tiêu để thu thập mảng sự kiện, sau đó đến NPC Củng Thái Vân (170,190) Đai Lý, để đổi trân thú cấp độ 85.

 

 

Với trân thú Đồng Tâm Uyên Ương và Ngũ Sắc Thần Ngưu cấp 85 cần 50 mảng cùng loại mới có thể đổi được,

Riêng với trân thú Băng Điêu Long cần 100 mảng mới có thể đổi được.