Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

TIN TỨC

Trang chủCộng Đồng 》Thông tin gộp Máy Chủ

Thông tin gộp Máy Chủ

Ngày 4/17/2024 11:01:38 AM

 

Trong thời gian qua NPH FGStudio đã tiếp nhận rất nhiều góp ý từ các người chơi thuộc máy chủ Thôi Tâm Chưởng và Bát Quái Chưởng về việc tăng độ náo nhiệt lẫn tương tác INGAME.

Sau khi thảo luận, cân nhắc sự cân bằng giữa các máy chủ và một số vấn đề liên quan đến cộng đồng. FGStudio quyết định:

*Gộp Máy Chủ:

1/ Gộp máy chủ Bàn Long Kích (S2) với máy chủ Thôi Tâm Chưởng (S4).

2/  Gộp máy chủ Bát Quái Chưởng (S5) với máy chủ Lam Sa Thủ (S6)

*Thời Gian Bảo Trì Gộp Máy Chủ:

Diễn ra từ 00h00 Sáng ngày 22/04/2024 Dự Kiến Đến 12H00 Ngày 22/04/2024.

Sau khi gộp máy chủ hoàn thiện, mỗi nhân vật trong các máy chủ (S2-S4) (S5-S6) sẽ nhận được 01 thẻ Đổi Tên tại NPC Đô Đại Sảng.

Trong thời gian gộp sẽ bảo trì Liên Máy Chủ và các máy chủ liên quan (s2-s4-s5-s6), các máy chủ còn lại vẫn hoạt động bình thường sau thời gian bảo trì định kỳ hàng ngày.