Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

TIN TỨC

Trang chủCộng Đồng 》Hướng Dẫn Môn Phái Thiên Long

Hướng Dẫn Môn Phái Thiên Long

Ngày 12/25/2023 3:41:17 PM

Kính chào quý võ lâm bằng hữu,

 

Nhằm giúp võ lâm cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Thiên Long phái, NPH FGSTUDIO xin giới thiệu tất cả các kỹ năng chiêu thức về môn phái này để chia sẻ cùng quý võ lâm bằng hữu.

(Lưu ý: tất cả các kỹ năng trong bài viết đều ở tâm pháp 1 và được dịch sát với bản kỹ năng gốc).

 

 

Thiên Long là phái sử dụng cả nội công và ngoại công, chịu ảnh hưởng bởi cả 4 thuộc tính Băng - Hỏa - Huyền - Độc.


Thú cưỡi môn phái:


- Hoàng Phiêu Mã: Yêu cầu cấp sử dụng 40, tăng tốc di chuyển 40%.

 

 

- Thanh Bạch Tông Mã: Yêu cầu cấp sử dụng 60, tăng tốc di chuyển 70%.


Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:

 

Hư Nhược: tăng sát thương tất cả kỹ năng, giảm công kích, giảm phòng thủ, giảm thời gian thi triển kỹ năng.


Phong Huyệt: không thể di chuyển, không thể sử dụng kỹ năng.

 

Trạng thái có thể hóa giải: Tản Công và Phong Huyệt.

Đặc điểm thú vị: Thiên Long là môn phái duy nhất có khả năng tăng 30% tốc độ hồi phục nộ khí ở cả 2 trạng thái phòng thủ và tấn công.


Nhất Dương Chỉ Chỉ Pháp - Thiên Long Bí Kíp Đệ Nhất Quyển- Chính Dương Thủ: kỹ năng công kích cơ bản của Thiên Long phái, phạm vi 0-15m,tăng nội và ngoại công 29 điểm (Nội công, ngoại công sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 

 

- Tam Dương Khai Thái: thời gian hồi 80 giây, kỹ năng khi thi triển duy trì trong 8 giây,mỗi giây gây sát thương 1 lần, tăng nội và ngoại công 870 điểm, trong phạm vi 7m có tối đa 4 mục tiêu liên tục bị sát thương (Nội công, ngoại công sẽ tăng theo cấp tâm pháp).


- Chính Khí Hạo Nhiên: tăng 20 điểm kháng huyền cho mục tiêu, kéo dài trong 20 phút (Kháng huyền, thời gian duy trì sẽ tăng theo cấp tâm pháp).
Đại Lý Binh Pháp - Thiên Long Bí Kíp Đệ Nhị Quyển- Nhất Dương Chỉthời gian hồi 30 giây, phạm vi tấn công 0-15m, gây 179 điểm sát thương trực tiếp (Sát thương trực tiếp sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Hàm Mai Tật Tẩu: thời gian hồi 120 giây, tăng tốc độ di chuyển của bản thân 50%, kéo dài trong 10 giây (Thời gian duy trì sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Bát Môn Kim Tỏa: thời gian hồi 120 giây, phạm vi tấn công 0-15m, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái phong huyệt, kéo dài trong 3 giây (Thời gian duy trì sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Dĩ Dật Đãi Lao: trong phạm vi 7m, tăng 100 điểm chính xác cho 12 mục tiêu trong tổ đội (bao gồm cả người chơi và pet), kéo dài trong 10 phút (Chính xác sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 

 

Đạo Dẫn Thuật - Thiên Long Bí Kíp Đệ Tam Quyển


 

 

- Chỉ Điểm Giang Sơn: phạm vi tấn công 0-15m, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái hư nhược, tất cả sát thương tăng 10%, kéo dài trong 30 giây (Tỉ lệ % tăng sát thương sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Thiên Canh Chính Khí: tăng 6 điểm tất cả kháng thuộc tính của bản thân, kéo dài trong 5 phút (Kháng thuộc tính sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Tĩnh Ảnh Trầm Bích: thời gian hồi 120 giây, phạm vi tấn công 0-15m, làm tiêu hao 50% lượng khí của mục tiêu.

 

 

Đoàn Gia Quyền Pháp - Thiên Long Bí Kíp Đệ Tứ Quyển

 

 

 

 

- Đồ Tất Thuật: kỹ năng bị động, tăng thêm 50% nội thủ và ngoại thủ cơ bản của trang bị (Tỉ lệ phòng % sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Dục Cầm Địch Tung: thời gian hồi 20 giây, phạm vi tấn công 0-15m, tăng nội công và ngoại công 1914 điểm, đồng thời có 10% xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái phá triền, nội công và ngoại công giảm 1320 điểm, kéo dài trong 30 giây (Nội ngoại công tăng thêm, tỉ lệ kích hoạt và giảm nội ngoại công sẽ tăng theo cấp tâm pháp).


- Tiết Quyền Thức: thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển. Đưa bản thân bước vào trạng thái phòng ngự của Thiên Long phái, giúp cho tốc độ hồi phục nộ khí tăng 30%, đồng thời tăng 113 điểm nội thủ cho bản than (Nội thủ sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Bạch Hồng Quán Nhật: Yêu cầu trạng thái Tiết Quyền Thức, thời gian hồi 5 giây, giúp gỡ bỏ tất cả trạng thái hư nhược, giảm tốc của bản than (Không có tác dụng với hiệu ứng hơn tâm pháp).


Đoàn Gia Kiếm Pháp - Thiên Long Bí Kíp Đệ Ngũ Quyển- Ma Lệ Thuậtkỹ năng bị động, tăng thêm 50% hiệu quả tấn công cơ bản của vũ khí phiến, Hoàn.

 


- Tuyết Ủng Lam Quan: thời gian hồi 20 giây, phạm vi tấn công 0-15m, tăng nội công và ngoại công 1914 điểm, đồng thời có 10% xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái phong huyệt, kéo dài trong 5 giây (Nội ngoại công, tỷ lệ kích hoạt sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 

 

- Phá Kiếm Thức: thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển. Đưa bản thân vào trạng thái tấn công của Thiên Long phái, giúp cho tốc độ hồi phục nộ khí tăng 30%. Đồng thời có 30% xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái hư nhược, thời gian thi duy trì triển kỹ năng liên tục giảm 38%, kéo dài trong 30 giây (xem thêm chú thích về hiệu ứng này ở cuối bài).

 

- Kim Ngọc Mãn Đường: Yêu cầu trạng thái Phá Kiếm Thức, thời gian hồi 120 giây, tăng 1 điểm hội công cho bản thân, kéo dài trong 60 giây (Hội công sẽ tăng theo cấp tâm pháp).
Khô Thiền - Thiên Long Bí Kíp Đệ Lục Quyển- Vạn Nhạc Triều Tông: thời gian hồi 25 giây, phạm vi tấn công 0-15m, gây 256 điểm sát thương trực tiếp. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 50% điểm nộ khí của bản than (Sát thương trực tiếp sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 


- Phi Khô Phi Vinhthời gian hồi 25 giây, giúp bản thân hóa giải trạng thái tản công và phong huyệt, đồng thời miễn dịch với hiệu ứng tản công và phong huyệt trong 10 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 50% điểm nộ khí của bản than (Không tác dụng với hiệu ứng tâm pháp cao hơn).

 

 

- Bách Bộ Xuyên Dương: tăng 100% độ chính xác cho tất cả kỹ năng, kéo dài trong 20 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 100% điểm nộ khí của bản thân.
Bí Tịch Lục Mạch Thần Kiếm- Thiếu Trạch Kiếm: thời gian hồi 5 phút, phạm vi tấn công 0-15m, gây 294 điểm sát thương trực tiếp, đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái hư nhược, nội ngoại công và nội ngoại thủ giảm 9%, kéo dài trong 40 giây (Sát thương trực tiếp và tỷ lệ % giảm công thủ sẽ tăng theo cấp tâm pháp).- Thương Dương Kiếm: thời gian hồi 60 giây, phạm vi tấn công 0-15m, gây 150 điểm sát thương trực tiếp, đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái xuất huyết – mất máu liên tục 75 điểm mỗi giây, kéo dài trong 30 giây (Sát thương trực tiếp và mất máu liên tục sẽ tăng theo cấp tâm pháp).

 

 

-Thiếu Xung Kiếm Pháp: kỹ năng hỗ trợ, tiêu hao 5 điểm khí, phạm vi 0-15m, thời gian duy trì 20 phút. Tăng sát thương cho kỹ năng gây ra bởi phái Thiên Long: 1%.


 


Chú thích về hiệu ứng 
Hư Nhược gây ra bởi Phá Kiếm Thứccác chiêu thức có thời gian thi triển như: Liên Châu Hũ Thi Độc, Tam Dương Khai Thái... khi bị trạng thái này, thời gian thi triển sẽ giảm đi. Ví dụ: Tam Dương Khai Thái thi triển trong 8 giây, khi dính trạng thái sẽ chỉ còn 5 hoặc 6 giây (giảm 38% thời gian).

Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về môn phái Thiên Long.

---------------------