Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

TIN TỨC

Trang chủCộng Đồng 》Cập Nhật Tính Năng Thần Khí

Cập Nhật Tính Năng Thần Khí

Ngày 3/8/2024 10:37:25 AM

Thần Khí là hệ thống vũ khí mới và mạnh nhất, của Thần Long Mobile. Không chỉ có hiệu ứng đẹp mắt mà Thần Khí còn giúp Bằng Hữu tăng sức mạnh vượt trội với lượng điểm thuộc tính cộng thêm. Đặc biệt Thần Khí còn có kỹ năng riêng.

Bằng hữu sẽ cần đến gặp NPC Thần Khí Đại Sư Âu Dã Tử  tại Tô Châu (354,272). Để có thể tiến hành chế tạo thần khí.

 

 

1 Điều Kiện:

Để có thể chế tạo thần khí đầu tiên bằng hữu cần có các vật phẩm sau đây:

Quái Vật Đồ Tường các cấp độ tương ứng với các cấp độ quái trong phụ bản sau.

Quái Vật Đồ Tường (Cấp 1)

Quái Vật Đồ Tường (Cấp 2)

Quái Vật Đồ Tường (Cấp 3)

Quái Vật Đồ Tường (Cấp 4)

Quái Vật Đồ Tường (Cấp 5)

Quái Vật Đồ Tường (Cấp 6)

Nhận được khi tham gia phụ bản Ác Tặc Tạo Phản, Đánh Lén Môn Phái, Trân Long Kỳ Cuộc, Q 123 Tô Châu.

Với quái trong phụ bản có cấp độ từ 40 –49. Sẽ nhận được Quái Vật Đồ Tường (Cấp 1)

Tương tự như vậy quái có cấp độ 90 – 99. Sẽ nhận được Quái Vật Đồ Tường (Cấp 6)

 

 

Tân Mãng Thần Phù các cấp độ tương ứng với các cấp độ quái trong phụ bản sau.

Tân Mãng Thần Phù (Cấp 1)

Tân Mãng Thần Phù (Cấp 2)

Tân Mãng Thần Phù (Cấp 3)

Tân Mãng Thần Phù (Cấp 4)

Tân Mãng Thần Phù (Cấp 5)

Tân Mãng Thần Phù (Cấp 6)

Nhận được khi tham gia phụ bản Q 3 Tô Châu và Boss Chủ Nhân Huyệt Mộ có cấp độ 40 – 49 với Tân Mãng Thần Phù (Cấp 1)

Tương tự như vậy với phụ bản Q 3 Tô Châu và Boss Chủ Nhân Huyệt Mộ có cấp độ 90 – 99 với Tân Mãng Thần Phù (Cấp 6)

 

A screenshot of a phone

Description automatically generated

 

Sau khi có đủ 5000 vật phẩm Quái Vật Đồ Tường có thể đến gặp NPC Thần Khí Đại Sư Âu Dã Tử  tại Tô Châu (354,272) để chế tạo.

 

Nguyên liệu cần để chế tao Huyết Dục Thần Binh các cấp độ như sau:

5000 Quái Vật Đồ Tường (Cấp 1) + 1 vũ khí cấp độ 40 đổi được Tàn Khuyết Thần Tiết (Cấp 1)

5000 Quái Vật Đồ Tường (Cấp 2) + 1 vũ khí cấp độ 50 đổi được Tàn Khuyết Thần Tiết (Cấp 2)

5000 Quái Vật Đồ Tường (Cấp 3) + 1 vũ khí cấp độ 60 đổi được Tàn Khuyết Thần Tiết (Cấp 3)

5000 Quái Vật Đồ Tường (Cấp 4) + 1 vũ khí cấp độ 70 đổi được Tàn Khuyết Thần Tiết (Cấp 4)

5000 Quái Vật Đồ Tường (Cấp 5) + 1 vũ khí cấp độ 80 đổi được Tàn Khuyết Thần Tiết (Cấp 5)

5000 Quái Vật Đồ Tường (Cấp 6) + 1 vũ khí cấp độ 90 đổi được Tàn Khuyết Thần Tiết (Cấp 6)

Lưu Ý:

Vũ khí dùng để đổi cần tháo ngọc trước, vì nếu có ngọc trên vũ khí khi đổi sẽ bị mất.

Vũ khí cần có 2 dòng toàn mỹ như ảnh dưới đây mới có thể dung làm nguyên liệu đổi Tàn Khuyết Thần Tiết

 

A screenshot of a chat

Description automatically generated

Sau khi đổi thành công sẽ nhận được 1 Tàn Khuyết Thần Tiết có cấp độ tương ứng, khi đã có Tàn Khuyết Thần Tiết bằng hữu cần sử dụng vật phẩm Tân Mãng Thần Phù có cùng cấp độ để thăng cấp độ hoàn thiện của Tàn Khuyết Thần Tiết lên hết cấp yêu cầu mới có thể tiến hành bước cuối cùng đổi thần khí mình mong muốn.

 

A screenshot of a video game

Description automatically generated

Khi đã nâng cấp độ hoàn thiện thành công sẽ nhận được vật phẩm Liên Nhung Thần Tiết có cấp độ tương ứng.

A screenshot of a video game

Description automatically generated

 

Tàn Khuyết Thần Tiết (cấp 1) cần 05 Tân Mãng Thần Phù (cấp 1)  để hoàn thiện.

Tàn Khuyết Thần Tiết (cấp 2) cần 10 Tân Mãng Thần Phù (cấp 2)  để hoàn thiện

Tàn Khuyết Thần Tiết (cấp 3) cần 15 Tân Mãng Thần Phù (cấp 3)  để hoàn thiện

Tàn Khuyết Thần Tiết (cấp 4) cần 20 Tân Mãng Thần Phù (cấp 4)  để hoàn thiện

Tàn Khuyết Thần Tiết (cấp 5) cần 20 Tân Mãng Thần Phù (cấp 5)  để hoàn thiện

Tàn Khuyết Thần Tiết (cấp 6) cần 20 Tân Mãng Thần Phù (cấp 6)  để hoàn thiện

 

Khi đã có Liên Nhung Thần Tiết bằng hữu có thể tương tác với NPC Thần Khí Đại Sư Âu Dã Tử  chọn Chế Tạo thần Khí

 

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bằng hữu cần đặt Liên Nhung Thần Tiết vào và chọn loại thần khí mình mong muốn sau đó bấm xác nhận.

 

A screenshot of a video game

Description automatically generated

 

Dưới đây là 4 loại thần khí sau khi đã được đổi thành công và các cấp độ.

 

Thần Khí: Dung Kim Lạc Nhật Đao

 

 

Thần Khí: Thu Thủy Vô Ngân Kiếm

 

 

Thần Khí: Vạn Hác Tùng Phong Phiến

 

 

Thần Khí: Bích Hải Ngân Đào Hoàn