Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

TIN TỨC

Trang chủCộng Đồng 》Hướng Dẫn Chế Tạo Trang Bị

Hướng Dẫn Chế Tạo Trang Bị

Ngày 3/9/2024 4:18:30 PM

Việc chế tạo ra đồ và vật phẩm trong Thần Long Mobile có thể phức tạp và yêu cầu sự hiểu biết về cách gia công và chế tạo. Dưới đây bổn môn xin hướng dẫn cơ bản về cách chế đồ:

1: Thu thập nguyên liệu:

-      Tinh khí tán

-      Hoạt khí tán

-      Đả tạo đồ

-      Mảnh tinh thiết

-      Miếng Vải bông

-      Mảnh Bí ngân

Tinh, Hoạt Lực có thể mua trên cửa hàng nguyên bảo, ngoài ra còn có thể nhận được khi tham gia các hoạt động sau:

Bình Tinh, Hoạt Lực (sơ cấp – 10 điểm) có thể nhận được khi mở rương huyệt mộ. Mở rương liên sever lúc boss bị tiêu diệt.

Bình Tinh, Hoạt Lực (trung cấp – 50 điểm) có thể nhận được khi tham gia tiêu diệt Boss Thế Giới gồm như (Xí Nga Vương – Kính Hồ - YVCM- Thương Sơn - Long Quy)

Bình Tinh, Hoạt Lực (cao cấp – 100 điểm) có thể nhận được khi tham gia tiêu diệt Boss Liên Sever (boss tiểu và boss đại đều có tỉ lệ rơi)

Lưu Ý: Bình Tinh Hoạt Lực mỗi ngày chỉ có thể sử dụng tối đa 10 bình / ngày cho mỗi loại ( sơ cấp – trung cấp – cao cấp )
Đối với bình khi nhận được qua các hoạt động phụ bản sẽ không giới hạn số lần dùng / ngày.

 

Đả tạo đồ được phân cấp 1-10, nhưng chúng ta cứ cho rằng đó là các cấp độ trang bị để nhân vật mặc vào khác nhau như 4x, 5x,.. 9x, 10x. Việc đối chiếu cấp đả tạo đồ 1-10 với trang bị 1x - 10x cần phải chú ý để tìm mua đả tạo đồ cho đúng.

Đả Tạo Đồ: Nguyên liệu mỗi khi chế tạo một trang bị mà kỹ năng chế tạo yêu cầu.

Với các loại vũ khí, đả tạo đồ cấp nào thì chế được vũ khí có cấp độ ngang bằng cấp đó. Ví dụ như Đả tạo đồ vũ khí cấp 5 thì sẽ chế được vũ khí 5x.

Với các loại đồ phòng cụ, trang sức, đả tạo đồ cấp nào sẽ chế được trang bị có cấp nhỏ hơn 1 mức. Ví dụ như đả tạo đồ phòng cụ, trang sức cấp 5 thì sẽ chế được trang bị 4x.

Đả Tạo Đồ có thể mua được tại NPC Hàn Vĩnh An (Đại Sư Đả Tạo Đồ) tại Đại Lý (71,165)

NPC Hà Sinh Tài (Đại Sư Đả Tạo Đồ) tại :Lạc Dương (191,217).

 

Ngoài mua trên shop bằng hữu có thể nhận được khi tham gia tiêu diệt Mã Tặc. cấp độ của đả tạo đồ phụ thuộc theo cấp độ của Mã Tặc khi bị tiêu diệt.

Đả Tạo Đồ cấp độ 8 và 9 sẽ có tỉ lệ nhận được khi mở rương trong Huyệt Mộ.

Mảnh Tinh Thiết, Miếng Vải bông, Mảnh Bí ngân. Bằng hữu có thể nhận được khi tham gia hoạt động Ác Tặc Tạo Phản và Đánh Lén Môn Phái.

 

 

2: Chế tạo.

Sau khi thu thập đủ nguyên liệu cần thiết, bằng hữu có thể sử dụng các kỹ năng chế tạo để tạo ra trang bị. Có một số loại đồ khác nhau như vũ khí, phòng cụ, trang sức. Để có thể chế tạo một trang bị bất kỳ, đầu tiên bạn cần có tinh hoạt lực, nguyên liệu, và đả tạo đồ, dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Để mở giao diện chế tạo bằng hữu vào mục Tính Năng sau đó chọn Chế Tạo như hình sau:

 

 

Tại đây để có thể chế tạo một trang bị sẽ gồm các bước sau.

Gia Công:

Bằng hữu cần có Mảnh Tinh Thiết (cấp 1) để chế tạo thành Tinh Thiết (cấp 1). Muốn chế tạo được bằng hữu cần có Tinh Lực Hoạt Lực như hình, và đủ điều kiện yêu cần khi nguyên liệu chế cần. Sau khi có đủ bằng hữu chọn bắt đầu để gia công từng nguyên liệu hoặc tự động để gia công toàn bộ nguyên liệu có trong túi đồ. Mỗi lần gia công điểm số mục Độ Thành Thục sẽ tăng lên theo như ở hình.

Sau khi đã gia công thành Tinh Thiết (cấp 1) bằng hữu chọn mục số 2 Chế Tạo Vũ Khí, để có thể tiếp tục.

Chế Tạo:

Với chức năng chế tạo vũ khí bằng hữu cần có Tinh Thiết có cấp độ phù hợp với cấp độ Chế Tạo sẽ có tỉ lệ nhận được trang bị có chỉ số tốt hơn.

Nếu trong túi đồ có nguyên liệu Tinh Thiết cấp 1, cấp 2, cấp 3, khi bằng hữu chế tạo vũ khí sẽ ưu tiên lấy nguyên liệu cấp thấp trở lên, vì vậy để có thể tối ưu hóa nguyên liệu bằng hữu cần để các nguyên liệu cùng cấp với chế tạo trong túi để có thể nhận được trang bị có chỉ số tốt nhất. khi có chế tạo cấp độ 3 như hình dưới đây, bằng hữu sẽ có thể chế tạo được vũ khí có cấp độ 3x, cần có Đả Tạo Đồ cấp độ 3 mới có thể tiến hành chế tạo.

Bằng hữu cần lựa chọn vũ khí phù hợp với môn phái sau đó chọn bắt đầu,

A screenshot of a video game

Description automatically generated

Lưu Ý: Với các nguyên liệu Tinh Thiết có cấp độ cao, khi chế tạo ra vũ khí sẽ có xác suất nhận được chỉ số thuộc tính và nhiều sao hơn.

Các cấp độ yêu cầu độ thành thục để có thể tăng cấp độ gia công hay chế tạo như sau:

Kinh nghiệm Gia Công

Cấp 1 lên 2 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 150

Cấp 2 lên 3 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 580

Cấp 3 lên 4 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 1420

Cấp 4 lên 5 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 2810

Cấp 5 lên 6 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 4920

Cấp 6 lên 7 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 7970

Cấp 7 lên 8 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 12270

Cấp 8 lên 9 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 18350

Kinh nghiệm chế tạo

Cấp 1 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 150

Cấp 2 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 580

Cấp 3 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 1420

Cấp 4 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 2810

Cấp 5 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 4920

Cấp 6 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 7970

Cấp 7 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 12270

Cấp 8 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 18350

Cấp 9 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 28350

Cấp 10 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 38350

Cấp 11 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 48350

Cấp 12 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 58350

Cấp 13 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 68350

Cấp 14 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 78350

Cấp 15 Kinh Nghiệm Yêu Cầu 88350

Gia Công Phòng Cụ  và Chế Tạo Phòng Cụ. Gia Công Trang Sức và Chế Tạo Trang Sức về cơ chế cũng tương tự như Vũ Khí.